Kindertoeslagaffaire Wat Is Dat?

De toeslagenaffaire (ook wel kinderopvangtoeslagaffaire of toeslagenschandaal) is een Nederlandse politieke affaire als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen met kinderopvangtoeslagen en de strenge terugvorderingen bij fouten. Vanaf 2017 kreeg de affaire in toenemende mate aandacht.

Wat is de kindertoeslag affaire?

De Belastingdienst heeft in 2014 onterecht de kinderopvangtoeslag bij 232 gezinnen stopgezet. Deze gezinnen maakten gebruik van gastouderopvang via een gastouderbureau uit Eindhoven. Zij moe(s)ten tot duizenden euro’s kinderopvangtoeslag terugbetalen omdat zij die volgens de Belastingdienst onterecht ontvangen hadden.

Hoe is Toeslagenaffaire aan het licht gekomen?

In juni 2019 bleek dat de Belastingdienst een onderzoek naar het eigen handelen ernstig heeft gefrustreerd. Ambtenaren die al jaren betrokken waren bij de hardhandige en onterechte aanpak van honderden ouders kregen sleutelposities in het onderzoek, en konden zo stukken achterhouden voor de Tweede Kamer.

Hoe weet je of je gedupeerde bent van Toeslagenaffaire?

Uw dossier opvragen kan met een schriftelijk verzoek (een brief) of telefonisch via het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op 0800 – 2 358 358 (gratis).

Wie zijn de dupe van de Toeslagenaffaire?

In totaal zijn zo’n 70 duizend kinderen van zo’n 30 duizend ouders in meer of mindere mate gedupeerd door de fraudejacht van de Belastingdienst. Zij komen sinds afgelopen zomer al in aanmerking voor een vergoeding tussen 1.500 en 7.500 euro omdat zij vaak in problematische omstandigheden hebben moeten opgroeien.

Wat is Kindregeling?

Onderdeel van de regeling is een financiële vergoeding. Maar de kinderen en jongeren geven aan dat er méér nodig is dan een geldbedrag. Om het leven op de rit te krijgen is een breed pakket aan jarenlange ondersteuning nodig.

See also:  Wat Betekent Onder Optie?

Hoeveel geld krijgen gedupeerde toeslagenaffaire?

Als gedupeerde van de toeslagenaffaire had ze namelijk recht op een bedrag van 30.000 euro, plus het kwijtschelden van al haar schulden bij de overheid (waaronder: studiefinanciering, belastingschulden en zorgverzekeringsschulden), plus het wegstrepen van de schulden van de partner bij de overheid, plus het overnemen

Heb ik recht op 30.000 euro?

Bijna 15.500 ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben recht op de Catshuisregeling. Het bedrag van 30.000 euro is een eerste uitbetaling aan compensatie voor ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Welke schulden worden kwijtgescholden bij toeslagenaffaire?

Wanneer worden publieke schulden kwijtgescholden? In juni 2021 is gestart met het kwijtschelden van publieke schulden. Ouders die gedupeerd zijn en al minimaal € 30.000 hebben gekregen, krijgen als eerste een brief. Hebt u tussen 26 mei en 30 juni € 30.000 gekregen, dan krijgt u deze brief 21/22 juli.

Welke schulden worden kwijtgescholden?

Alle geldschulden openstonden op 31 december 2020. Alle geldschulden waarvan de (terug)vordering is ingesteld na 31 december 2020, maar die is ontstaan vóór 31 december 2020. Alle schulden die voortkomen uit aantoonbare fraude, misbruik of strafbaar gedrag.

Wat is noodvoorziening?

De noodvoorziening is een vergoeding voor noodzakelijke kosten en moet daarom volledig aan de gedupeerde ouders toekomen. De eenmalige tegemoetkoming krijgen deze ouders als vergoeding voor het feit dat zij zeer lang moeten wachten op de behandeling van hun compensatieverzoek.

Adblock
detector