Wat Betekent De Nadruk?

nadruk. kracht waarmee je iets zegt vb: met nadruk zei hij dat hij onschuldig was Synoniem: aandrang. zwaardere toon waarmee je een lettergreep uitspreekt vb: bij het woord ‘tafel’ ligt de nadruk op de eerste lettergreep. daar legt hij erg de nadruk op Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?
Nadruk – het drukken en verspreiden van een boek, geschrift, of ander geestesproduct zonder de toestemming van den schrijver of vervaardiger en ten nadeele van den uitgever, die daartoe alleen het recht heeft. Nadruk is in ons land verboden gedurende 50 jaar na de eerste uitgave of, indien de schrijver langer leeft, tot na zijn dood. 1898

Wat betekent nadruk leggen?

benadrukken (ww) : aanzetten, accentueren, beklemtonen, betonen, de nadruk leggen op, hameren op, klemtoon leggen op, onderlijnen, onderstrepen, profileren.

Wat is een ander woord voor nadruk?

nadruk (zn): aandrang, accent, accentuatie, accentuering, aplomb, beklemtoning, emfase, klem, klemtoon, kracht.

Is het én of èn?

De correcte spelling is én. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (én).

Hoe nadruk leggen op een woord?

Als klemtoonteken wordt het accent aigu (´) gebruikt. Het klemtoonteken kan boven een klinker of een tweeklank worden gezet om een woord te benadrukken. In tweeklanken die met meer dan twee klinkerletters worden geschreven, krijgen alleen de eerste twee klinkerletters een klemtoonteken.

Wat is een ander woord voor accentueren?

accentueren is synoniem met beklemtonen en betonen.

Wat is de synoniem van beschrijving?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: beschrijving (zn): descriptie, exposé, karakteristiek, omschrijving, schets, schildering, tekening, uiteenzetting.

Wat betekent verwant zijn aan?

verwant – bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-want 1. verbonden doordat je familie bent ♢ wij zijn verwant aan elkaar 2. met overeenkomsten in opvatting en karakter ♢ ik

See also:  Wat Verdient Martien Meiland?

Wat is desalniettemin?

bw., evenwel, nochtans.

Wat betekent gezind zijn?

bn. (geneigd, genegen): andersgezind; eensgezind, eendrachtig; goedgezind, kwaadgezind, welgezind; vaderlandsgezind; hij is niet gezind toe te geven, van plan, van mening.

Is het uitdrukkelijk of nadrukkelijk?

Met nadrukkelijk heeft het advies extra kracht, bijvoorbeeld met een versterkend woord: Je moet het echt niet doen. Bij uitdrukkelijk is er ook echt een advies gegeven, en is er niet zoiets gezegd als: Zou je dat nou wel doen?

Wat is een ander woord voor niet nadrukkelijk?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): nadrukkelijk ≠ impliciet.

Wat is de betekenis van argeloos?

argeloos – Bijvoeglijk naamwoord 1. zonder zich van mogelijk gevaar bewust te zijn, naïef, onschuldig ♢ De argeloze klant liet zich een veel te duur abonnement aansmeren.

Adblock
detector