Wat Is Big Registratie?

Het BIG-register is een Nederlands register, waarin het basisberoep is opgenomen van personen die werkzaam zijn in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het register is opgericht op grond van de in 1997 in werking getreden Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Wat houdt de BIG-registratie in?

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

Hoe kom je aan een BIG-registratie?

Een aanvraag voor BIG-registratie kan digitaal. Je gaat hiervoor via de website bigregister.nl naar ‘Mijn BIG-register’. Inloggen doe je met DigiD. Tip: De verwerking van je aanvraag gaat het snelst als je met iDEAL betaalt.

Wat valt onder BIG?

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.

Wie vallen onder BIG-registratie?

Hier vallen de wettelijke erkende specialismen onder. Voor vijf beroepen bestaan wettelijk erkende specialismen: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts en verpleegkundige.De specialistenregisters worden gevoerd door de Specialisten Registratie Commissies (SRC’s). De SRC’s horen bij de beroepsverenigingen.

Heeft iedereen een BIG registratie?

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Iedereen kan het register raadplegen. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing. Daarnaast verzorgt het BIG-register de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Welke maatregelen zijn er Wet BIG?

Op grond van de Wet BIG kunnen zorgverleners maatregelen opgelegd krijgen door een tuchtcollege of door de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Afhankelijk van hun inhoud kunnen sommige maatregelen een zorgverlener beperken in de beroepsuitoefening.

See also:  Wat Is Een Schutter?

Wat mag je zonder BIG-registratie?

Zonder BIG-registratie bent u niet bevoegd om zelfstandig uw beroep uit te oefenen in Nederland. De bevoegde zorgverlener bij wie u werkt kan u alle werkzaamheden laten verrichten die bij uw beroep horen. Hij of zij is daarvoor verantwoordelijk en hij of zij moet ook nagaan of u dat kunt.

Wat kost een BIG-registratie?

Aanvraag BIG-registratie

Na het ontvangen van een Erkenning van uw beroepskwalificaties is het aanvragen van BIG-registratie mogelijk. De kosten van een BIG-registratie zijn € 85,-.

Welk diploma nodig voor BIG-registratie?

Voorwaarden voor een BIG-registratie

U heeft een erkend diploma voor een van de artikel 3 of 36a-beroepen; Met een Erkenning van beroepskwalificaties voor een van deze beroepen voldoet u aan deze eis. U beheerst de Nederlandse taal; U moet hiervoor een Bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aanleveren.

Wie vallen er onder Wet BIG?

De volgende 13 beroepen moeten zich registreren in het BIG-register: apotheker, arts, bachelor medisch hulpverlener (tijdelijke registratie), fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke registratie), gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant,

Wat zijn de 14 voorbehouden handelingen?

Overzicht voorbehouden handelingen en beroepsgroepen

  1. Heelkundige handelingen. Heelkundige handelingen zijn bijvoorbeeld ingrepen zoals een operatie.
  2. Verloskundige handelingen.
  3. Endoscopieën uitvoeren.
  4. Catheterisaties uitvoeren.
  5. Injecties geven.
  6. Puncties uitvoeren.
  7. Onder narcose brengen.
  8. Radioactieve stoffen gebruiken.

Welke handelingen vallen onder de Wet BIG?

Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn: chirurgische en verloskundige handelingen, injecties en narcose toedienen. Wie deze handelingen mag doen, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Hoeveel uur moet je werken voor je BIG-registratie?

U kunt zich als verpleegkundige herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm). Hiervoor moet u in 5 jaar 2.080 uur als verpleegkundige hebben gewerkt. Dit is ongeveer 8 uur per week. De werkzaamheden moeten aan bepaalde eisen voldoen.

See also:  Wat Is Een Laserprinter?

Wat is een BIG-register?

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.

Adblock
detector