Wat Is Een Dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep aan een consument, een bedrijf of overheidsinstelling, om voor de rechter te verschijnen. Dit kan de rechtbank, kantonrechter of het gerechtshof zijn.
Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

Wat gebeurd er bij een dagvaarding?

In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren. Een gerechtsdeurwaarder schrijft de dagvaarding, ondertekent deze, reikt deze uit aan de andere partij (betekenen) en stuurt de dagvaarding naar de kantonrechter of rechtbank.

Hoe gaat een dagvaarding in zijn werk?

Dagvaardingsprocedure begint met dagvaarding

De dagvaarding is de eerste proceshandeling. De procedure is aanhangig zodra de dagvaarding door een deurwaarder aan de gedaagde is betekend. Hierdoor wordt de gedaagde opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding bevat de eis en de gronden daarvan.

Wat zijn de kosten van een dagvaarding?

In het algemeen worden procedures gelanceerd via het betekenen van uw dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder. Dit kost meestal € 200,00 à € 300,00, doch kan ook duurder zijn, bijvoorbeeld wanneer er meerdere tegenpartijen zijn.

Van wie ontvang je een dagvaarding?

Een dagvaarding wordt meestal uitgereikt door de gerechtsdeurwaarder, maar kan in bepaalde gevallen ook worden uitgereikt door een postbode. Als de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding uitreikt kan hij daarbij aanwijzingen geven en zal hij vertellen wat de inhoud van de dagvaarding betekent.

See also:  Wat Is Een Storyboard?

Wat moet je doen met een dagvaarding?

In de dagvaarding moet in elk geval staan:

 • uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens.
 • welke rechter uw zaak behandelt.
 • de datum en tijd waarop u naar de rechter moet.
 • welke getuigen of specialisten de officier van justitie heeft opgeroepen.
 • uw rechten als verdachte.
 • waar u van verdacht wordt: de tenlastelegging.
 • Hoe lang duurt het voordat je een dagvaarding krijgt?

  Hoe lang het duurt voordat u een dagvaarding ontvangt, is afhankelijk van de omvang van uw zaak. Bij eenvoudige zaken ontvangt u bij voorkeur binnen 1,5 jaar na constatering van het strafbare feit een dagvaarding.

  Wat is een Verzetdagvaarding?

  Verzetdagvaarding tegen verstekvonnis

  Heeft de Rechtbank verstekvonnis gewezen of heeft u het verstek niet gezuiverd, dan kunt u om een verzetprocedure opstarten. U doet dit door een verzetdagvaarding tegen het verstekvonnis door een deurwaarder te laten uitbrengen.

  Hoeveel tijd zit er tussen dagvaarding en zitting?

  De officier van justitie moet er zorg voor dragen dat er minstens tien dagen zitten tussen het dagvaarden en de dag van de zitting. Dit geldt wanneer u moet voorkomen bij de meervoudige kamer. In het geval er gedagvaard wordt voor een zitting bij de politierechter hoeven er maar drie dagen tussen te zitten.

  Hoe ziet een dagvaardingsprocedure eruit?

  In de dagvaarding staat op welke dag, tijd en plaats de gedaagde partij wordt verwacht om zijn of haar kant van het geschil aan de rechter toe te lichten. De eisende partij heeft in de dagvaarding namelijk uiteen gezet waarom er een geschil of een verschil van inzicht is.

  See also:  Wat Is Ar Zone?

  Wie betaalt kosten dagvaarding?

  De partij die een geschil aan de rechter voorlegt zal de kosten van een gerechtsdeurwaarder moeten voorschieten. Bij een dagvaarding heb je een gerechtsdeurwaarder nodig. Na afgifte van deze dagvaarding aan de andere partij zal hij een factuur bezorgen. Reken hiervoor op zo’n 300 euro.

  Wat zijn procedurekosten?

  Komt er een rechtszaak, dan krijg je ook te maken met proceskosten. Onder deze proceskosten vallen onder andere de advocaatkosten, griffiekosten en kosten voor bijvoorbeeld deskundigen en getuigen die nodig zijn bij de zaak.

  Wie betaald de dagvaarding?

  Sommige taken die horen bij een rechtszaak mogen alleen door een deurwaarder worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het bezorgen van een dagvaarding aan de tegenpartij. De partij die de opdracht geeft, betaalt de kosten van de deurwaarder. Als uw advocaatkosten worden vergoed, betaalt u deze deurwaarderskosten niet.

  Hoe lang duurt het voor je een dagvaarding krijgt Belgie?

  De GEWONE TERMIJN van dagvaarding van hen die hun woon- of verblijfplaats in België hebben, is acht dagen en die termijn geldt ook in geval van betekening aan de persoon, aan de gekozen woonplaats en aan hem die geen bekende woon- of verblijfplaats heeft in België of in het buitenland (art. 707 Ger, W.).

  Kan je zomaar gedagvaard worden?

  Gerechtsdeurwaarder schrijft dagvaarding

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder uit het register van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (kbvg.nl)U verlaat Rechtspraak.nl. De deurwaarder kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.

  Wie mag een dagvaarding uitbrengen?

  Alleen een gerechtsdeurwaarder kan en mag de dagvaarding betekenen. Dit houdt in dat de dagvaarding officieel wordt overhandigd aan de gedaagde partij.

  Adblock
  detector