Wat Is Een Deugd?

Deugd. Een deugd kan een positieve eigenschap zijn waar een bepaald persoon over beschikt. Het kan ook duiden op een ethisch goede manier van handelen.
Deugd (Grieks aretè, Latijn virtus) in morele zin, is een kwaliteit van de moreel goed handelende persoon. Zij stelt de persoon in staat om gemotiveerd te handelen, vrijwillig te handelen, passend te handelen en om continuïteit in zijn handelen aan te brengen.

Wat is een voorbeeld van een deugd?

Deugden zijn positieve grondhoudingen waarover een bepaald persoon beschikt en van waaruit hij of zij een ethisch leven kan leiden. Enkele voorbeelden van deugden zijn: rechtvaardigheid, moed, matigheid, voorzichtigheid, geduld, eerlijkheid, creativiteit, humor, loyaliteit, enzovoort.

Welke deugden zijn er?

Deze zijn:

 • Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
 • Iustitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
 • Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
 • Fortitudo (Moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid – focus)
 • Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas.
 • Spes (Hoop)
 • Wat betekent de deugd in het midden?

  schertsend gezegd als iemand de plaats tussen twee andere personen inneemt of aangewezen krijgt.

  Wat is een deugniet?

  ondeugend kind. kind dat zich ondeugend gedraagt; ondeugend kind. Wordt vaak ook liefkozend gebruikt.

  Is het deugd of deugt?

  Uitspraak: Verbuigingen: deugd|en (meerv.) 1) goede eigenschap die blijkt uit je gedrag Voorbeelden: `Zijn grote deugd is zijn trouw. `, `Iedereen heeft zijn deugden en gebreken.

  Wat zijn persoonlijke deugden?

  Het woord deugden wordt al heel lang gebruikt. Iedereen legt het anders uit. Deugden zijn persoonlijke eigenschappen van het karakter, zoals integriteit, vriendelijkheid en wijsheid. Anderen spreken liever over kwaliteiten, drijfveren, competenties of ‘goede gezindheden’.

  See also:  Wat Kost Een Hoortoestel?

  Wat zijn waarden en deugden?

  Rechtvaardigheid of betrouwbaarheid kunnen bijvoorbeeld zowel een waarde als een deugd zijn. Een verschil is echter dat deugden stabiele karaktereigenschappen zijn die aanzetten tot moreel handelen, terwijl dat bij waarden niet het geval hoeft te zijn.

  Hoe werkt deugdethiek?

  De deugdenetheik is gebaseerd op een mens visie die ervan uitgaat dat het karakter van de mensen te vormen is door de opvoeding en onderwijs en door het geven van goede voorbeelden. Het centrale thema is het vormen van mensen tot moreel goede verantwoordelijke wezen voor het leiden van een ‘goed leven’.

  Waarom deugdethiek?

  De deugdenethiek heeft als centrale vraag: hoe word ik gelukkig, of, zoals Aristoteles het stelt: hoe bereik ik het ‘goede leven’ – Eudaimonia. Dit goede leven bereik je door het ontwikkelen van je karakter, door het ontwikkelen van deugden (karaktereigenschappen).

  Wat is een deontologie?

  Deontologie is een stroming in de ethiek die stelt dat de juistheid van handelingen moet worden gebaseerd op absolute gedragsregels. Deze regels komen voort uit bepaalde normen over menselijk gedrag. Men spreekt daarom ook wel van plichtenethiek.

  Welke zijn de 7 hoofdzonden?

  De zeven hoofdzonden zijn:

 • Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid)
 • Avaritia (hebzucht – gierigheid)
 • Luxuria (onkuisheid – lust – wellust)
 • Invidia (nijd – jaloezie – afgunst)
 • Gula (onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht)
 • Ira (woede – toorn – wraak – gramschap )
 • Wat zijn de 7 christelijke deugden?

  Zeven Deugden

 • Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
 • Iustitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
 • Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
 • Fortitudo (Moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid – focus)
 • Fides (Geloof)
 • Spes (Hoop)
 • Caritas (Naastenliefde/Liefde – liefdadigheid)
 • See also:  Wat Is Een Pubquiz?

  Is de moeder van alle deugden?

  Het is Prudentia, personificatie van prudentie, de moeder van alle deugden en een van de vier kardinale deugden die al in de oudheid werden geroemd. Prudentia is een actieve deugd. Er zit omzichtigheid en wijsheid in besloten, maar heeft ook met timing te maken, met inschatting van situaties en oordeelsvermogen.

  Adblock
  detector