Wat Is Een Palindroom?

Een palindroom is een woord of tekst dat als je dat van voor naar en van achter naar voor leest precies hetzelfde is. Een simpel voorbeeld is het woord ‘kok’ of ‘lepel. Lees leuke palindromen hieronder in het overzicht met leuke en grappige palindromen. Er zijn palindroom woorden en complete zinnen die je achterstevoren kunt lezen.
Een palindroom is een woord, zin of zin die achterwaarts of voorwaarts leest, zoals mevrouw, ik ben Adam. Semordnilaps (het woord palindromen in omgekeerde volgorde) zijn woorden die andere woorden spellen als ze achterstevoren worden gespeld (bijvoorbeeld ster / ratten, lade / beloning).

Wat is een palindroom voorbeeld?

Hoe noem je een woord dat je van voor naar achter en van achter naar voor kunt lezen, zoals parterretrap? Dat zijn palindromen of keerwoorden. Andere voorbeelden zijn klotetolk, lepel, levensnevel, madam, meetsysteem, nepparterretrappen, parterreserretrap, Reinier, rookseinklotetolknieskoor, stormrots.

Wat is de langste palindroom?

Het langste palindroom in het Groene Boekje is meetsysteem, met elf letters. Het is uit te breiden tot een woord dat niet in de woordenlijst staat, maar wel twaalf letters langer is: koortsmeetsysteemstrook.

Wat is je favoriete palindroom?

Radar. In 1904 patenteerde Christian Hülsmeyer de voorloper van de radar. En als toemaatje, ons favoriete lange palindroom: koortsmeetsysteemstrook.

Wat is een palindroom biologie?

Een palindroom is een omgekeerde herhaling zonder tussensequentie. Ook in genen die coderen voor rRNA, tRNA of micro-RNA komen sequenties voor waarvan het complement een eindje verderop ligt.

Was ik maar een palindroom?

Palindromen: woorden of zinnen, die zowel voor- als achteruit gelezen kunnen worden (dezelfde letters in omgekeerde volgorde). Een palindroomwoord is bijvoorbeeld lepel of kok. Een voorbeeld van een naampalindroom is ‘Ede’ en een palindroomzin is ‘Koos u de garage dus ook?’.

See also:  Wat Is Een Arbeidsovereenkomst?

Welke naam bestaat uit twee palindromen?

Spiegelwoord. Een spiegelwoord kan net als een palindroom ook achterstevoren gelezen worden, alleen is het dan een totaal ander woord. Een simpel voorbeeld hiervan is ‘een’, wat omgekeerd ‘nee’ is.

Wat is een homoniem voorbeeld?

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). Naast homoniemen bestaan er homofonen: woorden die hetzelfde klinken, maar verschillend worden geschreven. Bijvoorbeeld hart en hard.

Hoeveel Palindroomdagen zitten er in een jaar?

Er was slechts één datum deze eeuw die om het even waar een palindroom was en dat was 02-02-2020. De volgorde van de dag en de maand maakte geen verschil. Zo’n wereldwijde palindroom is erg zeldzaam. Over 99 jaar hebben we er weer één: 12-12-2121, de vorige was 911 jaar geleden, op 11-11-1111.

Hoeveel palindromen zijn er?

Van de 90 tweecijferige getallen (10 tot en met 99) zijn er 9 een palindroom (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99), dus p(2) = 0,1. Verder geldt dat p(3) = 0,1, p(4) = 0,01, p(5) = 0,01 en p(6) = 0,001.

Hoe noem je een woord dat je kan omdraaien?

Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, ‘opnieuw’ en δρόμος, ‘(door)lopen’), keerwoord of spiegelwoord is een woord waarin de letters symmetrisch gerangschikt zijn, zodanig dat het woord van achter naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achter.

Wat betekent een anagram?

of letterkeer, omzetting der letters van één of meer woorden zodanig dat zij een geheel andere zin vormen.

See also:  Wat Doet Een Ergotherapeut?

Is dat van twee kanten te lezen?

Een palindroom of spiegelwoord is een woord dat van links naar rechts gelezen precies hetzelfde is als andersom. Dit is ook het geval bij palindroomgetallen.

Wat is een palindroom kind?

Een palindroom is een woord dat van voor naar achter hetzelfde gelezen kan worden als van achter naar voor. Voorbeelden daarvan zijn maandnaam, meetsysteem of redder. Maar ook bij getallen komen palindromen voor. Zo is Gloria geboren op 02/02/2020 en is ze dus een perfect palindroomkind.

Welk getal is een palindroom?

Een palindroomgetal, ook bekend als numeriek palindroom, is een natuurlijk getal dat hetzelfde blijft wanneer zijn cijfers in omgekeerde volgorde worden geschreven. Met andere woorden: het is ‘symmetrisch’, zoals (bijvoorbeeld) 16461.

Wat is een Parterretrap?

(palindroom) een trap die zich in de parterre bevindt.

Adblock
detector