Wat Is Een Petitie?

De petitie is een verzoekschrift van een groep burgers om de overheid of de volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat toekomstige actie noodzakelijk is. In de meeste landen waaronder België en Nederland is het petitierecht wettelijk vastgelegd.
Petitie (Eene) is een verzoekschrift, door één of meer personen onderteekend en aan eene der staatsmagten gerigt, om dezen of genen maatregel van algemeen belang te nemen. Zij verschilt dus van een rekwest of smeekschrift, waarin deze of gene eene persoonlijke gunst vraagt.

Wat is betekent petitie?

Een petitie is een verzoekschrift aan de overheid. Vaak is het een klacht over het optreden van de overheid. Dat kan gaan over een onderwerp dat veel mensen in de samenleving bezighoudt. Zoals bijvoorbeeld zwarte Piet.

Wat is het nut van een petitie?

Zo’n verzoek wordt een petitie of verzoekschrift genoemd. De petitie is een instrument voor burgers om volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is. Het petitierecht is in veel landen wettelijk vastgelegd. Populair is de e-petitie, een petitie die online steunbetuigingen krijgt.

Wat is een ander woord voor petitie?

1) Aanvraag 2) Adres 3) Bede 4) Bezwaarschrift 5) Rekest 6) Rekwest 7) Schriftelijk verzoek 8) Smeekbede 9) Smeekschrift 10) Verzoek 11) Verzoekschrift 12) Verzoekschrift

Hoe ziet een petitie eruit?

Een petitie bestaat uit drie delen: namens wie, waar gaat het over, wat wilt u? Alles wat u hier invult is te wijzigen totdat de petitie ondertekend is. Dit veld is leeg, maar er moet tekst in staan.

Hoeveel handtekeningen nodig voor Tweede Kamer?

Een burgerinitiatief is in de Nederlandse politiek een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van 40.000 handtekeningen, kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Indien het voorstel aan de vereisten voldoet, komt het onderwerp op de Kameragenda.

See also:  Wat Zijn Duurzame Energiebronnen?

Wat is een proportie?

Een proportie is een getal dat de verhouding aangeeft tussen het aantal elementen uit een verzameling met een bepaalde eigenschap en het totale aantal elementen uit deze verzameling. Voorbeeld: Het aantal kandidaten dat een item goed beantwoord heeft, gedeeld door het totale aantal kandidaten.

Hoeveel mensen hebben petitie getekend?

De petitie voor afschaffing van het coronatoegangsbewijs van Onverdeeld Open is de afgelopen dagen al ruim 450.000 keer ondertekend en dat aantal blijft oplopen. Ook een andere petitie met hetzelfde doel loopt goed: daar hadden vanmiddag rond 16.30 uur al meer dan 385.000 mensen hun handtekening onder gezet.

Hoe oud moet je zijn om een petitie te tekenen?

VRAAG: Mogen kinderen onder de 18 een petitie tekenen? ANTWOORD: Ja, dat mag. Ook kinderen hebben het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit staat in het Verdrag inzake de Rechten van het kind (artikel 13, 15 en 17 om precies te zijn).

Hoeveel handtekeningen heb je nodig om een referendum aan te vragen?

6 Wrr), kon elke kiesgerechtigde burger binnen vier weken bij de Kiesraad een inleidend verzoek indienen om een referendum over de wet te houden. Hiervoor waren 10.000 handtekeningen van kiesgerechtigden nodig.

Wat betekent saai?

bn. bw. (-er, -st), weinig levendig, waarvan weinig uitgaat, niet amusant, vervelend, droog: het is een saaie vent; een saaie boel is ‘t hier ; — traag, niet vlot.

Hoe heet de zijde van een munt?

Avers – de voor- of beeldzijde van een munt.

Wat is een bijgevolg?

BIJGEVOLG, bw. voegw. daarom, derhalve, dus.

See also:  Wat Is Een Airbnb?

Welke petities zijn er?

Alle petities

 • Nieuwe landelijke concessie niet meer naar NS.
 • De NS doet onvoldoende bij problemen met de trein.
 • Laat Karveel laagbouw blijven.
 • Weer volop gas uit Groningen.
 • Red theatergroep Kwatta.
 • Breng de 1115 kinderen van het toeslagenschandaal binnen een maand thuis.
 • Stop (seksuele) straatintimidatie in Oldenzaal.
 • Hoe maak ik een petitie op Facebook?

  Open de petitiepagina en klik op de knop Facebook om de petitie op Facebook te delen. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u met de petitie bent begonnen, omdat mensen deze eerder ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk het onderwerp is. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.

  Adblock
  detector