Wat Is Een Staatssecretaris?

Staatssecretaris Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij ‘zware’ ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk.
Een Staatssecretaris in Nederland is een soort van vice- minister. Vooral bij de grotere ministeries is het zo dat de minister niet alle beslissingen en zaken alleen kan regelen, waardoor er iemand nodig is die (in rangorde) net onder de minister staat en hem helpt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Dit is het werk van de Staatssecretaris.

Wat is de positie van de staatssecretaris?

Een staatssecretaris is in Nederland een politieke functionaris binnen het landsbestuur. Het ambt bestaat sinds 1948. De positie van de staatssecretaris is in de Grondwet als volgt geregeld: 1. Bij koninklijk besluit kunnen staatssecretarissen worden benoemd en ontslagen. 2.

Wat is een staatssecretaris binnen het landsbestuur?

Een staatssecretaris is in Nederland een politieke functionaris binnen het landsbestuur.

Wat is in Belgie het verschil tussen een minister en een staatssecretaris?

De staatssecretarissen worden toegevoegd aan een minister. Tegenover de bevolking en tegenover het parlement hebben zij dezelfde bevoegdheden als een minister. Binnen de regering moet men hen echter als ‘onderministers’ beschouwen, belast met een bepaald onderdeel van het beleid.

Wat is een ander woord voor staatssecretaris?

onderminister (zn) : staatssecretaris.

Wat verdient een staatssecretaris?

Het salaris van een staatssecretaris is € 159.541 (2020) per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De pensioenbijdrage en onkostenvergoedingen vallen niet onder het salaris.

Wat doet de staatssecretaris?

Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.

See also:  Utrecht Wat Te Doen?

Welke staatssecretarissen zijn er?

Lijst van Nederlandse staatssecretarissen

Staatssecretaris Partij Departement
M.J.J. van Amelsvoort CDA Financiën Binnenlandse Zaken Financiën
H. d’Ancona PvdA Sociale Zaken en Werkgelegenheid
A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven CDA Buitenlandse Zaken
T. van Ark VVD Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hoeveel ministers en staatssecretarissen zijn er?

Aanvankelijk bestond het kabinet uit zestien ministers en acht staatssecretarissen. De VVD leverde zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA en D66 beide vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en één staatssecretaris.

Wie is minister van migratie?

Sammy Mahdi (Elsene, 21 september 1988) is een Belgisch politicus voor CD&V. Sinds 1 oktober 2020 is hij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de regering-De Croo.

Wat is het kabinet?

Een kabinet is een bestuursorgaan van hooggeplaatste leden van een regering. Vaak vormt het kabinet binnen deze regering de uitvoerende macht. In Nederland bestaat het kabinet uit de ministers en staatssecretarissen.

Wat betekent ministerie?

ministerie – Zelfstandignaamwoord 1. een afdeling van een overheid waar het beleid van de regering wordt uitgevoerd ♢ Het ministerie van financiën is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van het land.

Wat verdient de Kamervoorzitter?

Voorzitter Tweede Kamer

Inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering ontvangt de voorzitter per 1 januari 2022 op jaarbasis een bedrag van ruim 155 duizend euro.

Wat verdient Rutte per maand?

Het bruto jaarsalaris van Mark Rutte ligt dit jaar daarom op 175.548 euro. Dat is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, maar exclusief de vaste jaarlijkse onkostenvergoeding van 9.250 euro. Zowel de minister-president als de ministers ontvangen volgens Parlement.com een bruto maandsalaris van 12.578,72 euro.

See also:  Wat Is Delta Variant?

Wat verdient een kabinetsmedewerker?

Voor inhoudelijke en logistieke medewerkers: van 21.000 tot 52.200 euro per jaar. Voor stafleden: van 26.280 tot 100.949 euro per jaar.

Wie is de staatssecretaris van Defensie?

Christophe van der MaatStaatssecretaris van Defensie.

Wat is de bedoeling van de Troonrede?

De troonrede is een regeringsverklaring van een koning of koningin.

Wie is staatssecretaris Onderwijs?

Klaas de Jong Ozn. Vanaf 1994 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat is de positie van de staatssecretaris?

Een staatssecretaris is in Nederland een politieke functionaris binnen het landsbestuur. Het ambt bestaat sinds 1948. De positie van de staatssecretaris is in de Grondwet als volgt geregeld: 1. Bij koninklijk besluit kunnen staatssecretarissen worden benoemd en ontslagen. 2.

Wat is een staatssecretaris binnen het landsbestuur?

Een staatssecretaris is in Nederland een politieke functionaris binnen het landsbestuur.

Adblock
detector