Wat Is Een Synoniem?

Een synoniem is een woord dat wat betreft betekenisinhoud ongeveer gelijk is aan een of meer andere naar vorm verschillende woorden. In de retorica worden synoniemen gebruikt om herhaling van hetzelfde woord te vermijden of ter versterking van een mededeling.
Een synoniem is een woord met dezelfde of bijna dezelfde betekenis als een ander woord in bepaalde contexten. Het bijvoeglijke naamwoord is synoniem. Synonymie is de relatie die bestaat tussen woorden met nauw verwante betekenissen.

Wat zijn voorbeelden van synoniemen?

Voorbeelden van synoniemen zijn: 1 Kapot – stuk 2 Hollen – rennen 3 Maar – echter 4 Beschonken – aangeschoten 5 Bureau (leenwoord) – schrijftafel 6 Etage (leenwoord) – verdieping 7 Succes (leenwoord) – voorspoed 8 Sowieso (leenwoord) – hoe dan ook 9 Humeur (leenwoord) – stemming

Wat is de betekenis van synoniemen?

synoniem (zn): ander woord, betekenisverwant woord, kopiebegrip, tweelingwoord. synoniem (bn): betekenisverwant, gelijkbetekenend, gelijkluidend.

Wat is een synoniem voorbeeld?

illustratie, monster, proef, proefstuk, prototype, staal, staaltje. voorbeeld (zn): exempel, ideaal, model, paradigma, toonbeeld.

Wat ook synoniem?

desgelijks, dito, eveneens, evengoed, evenzo, idem, insgelijks, ook, zowel.

Welke woorden hebben twee betekenissen?

Wat zijn homoniemen? Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). Naast homoniemen bestaan er homofonen: woorden die hetzelfde klinken, maar verschillend worden geschreven.

Wat is de betekenis van betekenis?

De betekenis van iets geeft aan wat datgene daadwerkelijk inhoudt. Elk woord heeft bijvoorbeeld een betekenis, om aan te geven wat er met dat woord bedoeld wordt. Niet alleen woorden hebben een betekenis.

See also:  Wat Is Vitamine D3?

Wat is een voorbeeld?

het voorbeeld zelfst. naamw. Uitspraak: Verbuigingen: voorbeeld|en (meerv.) 1) exemplaar dat iets duidelijk maakt of karakteristiek exemplaar Voorbeelden: `bijvoorbeeld`, `De voorbeelden in het boek zijn goed gekozen.

Wat is een synoniem voor rijwiel?

als synoniem van een ander trefwoord: fiets (zn) : brik, kar, karretje, rijwiel, stalen ros, tweewieler, velo, zwijntje.

Wat is een synoniem van een Tete a Tete?

tête-à-tête (zn): samenzijn.

Wat is een synoniem van fabriceren?

aanbrengen, bouwen, compileren, construeren, creëren, doen, fabriceren, opbouwen, produceren, samenstellen, scheppen, tot stand brengen, uitvoeren, verrichten, vervaardigen, voortbrengen, vormen.

Wat is een ander woord voor omstanders?

Omstander is standaardtaal in het hele taalgebied. Omstaander is standaardtaal in België. Een synoniem van omsta(a)nder is toeschouwer.

Wat is de synoniem van leuk?

leuk (bn): amusant, dolletjes, enig, geinig, grappig, lollig, mieters, moppig, olijk, vrolijk, prettig, tof, vermakelijk.

Welke woorden hebben meer dan 2 betekenissen?

Een woord is polyseem als het meer dan één betekenis heeft, maar de verschillende betekenissen wel met elkaar verband houden. Bij polysemie worden de verschillende betekenissen onder één woord in de woordenboeken opgenomen.

Wat zijn dubbelzinnige woorden?

Soms kun je een zin, een woord of een zinsdeel op twee (of meer) manieren opvatten. De zin heeft dan twee betekenissen. Dit wordt dubbelzinnig taalgebruik genoemd of ambigue taalgebruik. Het kan zijn dat er een homoniem in de zin staat, een woord met twee verschillende betekenissen (zie ook: Homoniem).

Welke twee betekenissen heeft liever?

liever bijwoord Uitspraak: als je iets fijner vindt dan iets anders Voorbeelden: `Ik drink liever thee dan melk bij mijn lunch. `, `Ik heb liever dat je hier blijft slapen dan dat je zo laat alleen naar huis gaat. `Synoniem: bij voorkeur liev

See also:  Wat Is Een Vonnis?

Wat zijn voorbeelden van synoniemen?

Voorbeelden van synoniemen zijn: 1 Kapot – stuk 2 Hollen – rennen 3 Maar – echter 4 Beschonken – aangeschoten 5 Bureau (leenwoord) – schrijftafel 6 Etage (leenwoord) – verdieping 7 Succes (leenwoord) – voorspoed 8 Sowieso (leenwoord) – hoe dan ook 9 Humeur (leenwoord) – stemming

Adblock
detector