Wat Is Klinisch Redeneren?

Klinisch redeneren is de basiscompetentie van iedere verpleegkundige. Je kunt door klinisch redeneren bepalen welke zorg een patiënt nodig heeft en waarom, en daardoor beroepsverantwoordelijkheid dragen. Je richt je vaak op het voorkomen of verergeren van problemen.

Wat zijn de 6 stappen van klinisch redeneren?

6 stappen van Klinisch redeneren

 • De 6 stappen van het klinisch redeneren.
 • Stap 1: Oriënteren op de situatie.
 • Stap 2: (Klinische) probleemstelling.
 • Stap 3: Aanvullend onderzoek.
 • Stap 4: Beleid.
 • Stap 5: Verloop.
 • Stap 6: Evaluatie.
 • 6 stappen van klinisch redeneren: en nu aan de slag!
 • Wat is klinisch redeneren voorbeeld?

  Bij klinisch redeneren gaat het om een bepaalde manier van het verwerken van informatie. Als je bijvoorbeeld bij een zwangere zorgvrager bloedverlies constateert, weet je dat moeder en kind gevaar kunnen lopen. Je kijkt wat er precies aan de hand is, voert controles uit en waarschuwt de leidinggevende of arts.

  Wat is de definitie van klinisch redeneren?

  Klinisch redeneren is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie).

  Wat is het verschil tussen verpleegkundig en klinisch redeneren?

  Uit de fysiologie, die oorzaak en gevolg aangeeft van lichaamsprocessen, volgen de verpleegkundige en medische interventies. Bij klinisch redeneren gaat het dus om het adequaat inspringen op complexe klinische situaties en het onderbouwen van je observaties en interventies met kennis van biomedische vakken.

  Wat zijn de 6 stappen van het verpleegkundig proces?

  Het verpleegkundig proces in zes stappen

  1. Anamnese. Het verpleegkundig proces start bij de anamnese.
  2. Diagnose. In deze stap breng je ordening aan in alle informatie over de cliënt.
  3. Planning resultaten. In deze fase bepaal je de gewenste doelen en resultaten.
  4. Planning interventies.
  5. Uitvoering.
  6. Evaluatie.
  See also:  Wat Is Een Blog?

  Wat is Redeneerhulp?

  Redeneerhulpen zijn bedoeld om op een professionele manier probleemsituaties te analyseren, te verduidelijken, te benoemen, in te delen of op te lossen. Ze helpen om de juiste vragen te stellen in alle fasen van het klinisch redeneren (paragraaf 5.1).

  Waar is klinisch redeneren belangrijk?

  Klinisch redeneren is de basiscompetentie van iedere verpleegkundige. Je kunt door klinisch redeneren bepalen welke zorg een patiënt nodig heeft en waarom, en daardoor beroepsverantwoordelijkheid dragen. Je richt je vaak op het voorkomen of verergeren van problemen.

  Wat is biomedische kennis klinisch redeneren?

  Met klinisch redeneren koppel je eigen observaties en interpretaties aan biomedische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie). Op die manier kun je als verpleegkundige goed onderbouwen welke interventies je moet inzetten bij ziekte of een probleem van medische aard.

  Wat is klinisch?

  klinisch – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: kli-nies 1. wat met een kliniek te maken heeft ♢ de klinische praktijk is dat deze ziekte genezen kan worden 1. klinisch dood zijn [geen hartslag en adem

  Wat is een klinisch verslag?

  In het Verslag klinisch redeneren toon je aan hoe je in de praktijk aan het proces van klinisch redeneren invulling hebt gegeven. Tevens beschrijf je in dit verslag jouw mate van zelfstandigheid, ook wel regiebekwaamheid genoemd.

  Wat is je klinische blik?

  Alle artsen en verpleegkundigen maken in de dagelijkse praktijk gebruik van hun “klinische blik”. Dat wil zeggen: de indruk die de patiënt maakt op de arts of verpleegkundige. Op basis van patroonherkenning worden dan bepaalde beslissingen gemaakt, bewust, of vaker onbewust.

  See also:  Wat Is Een Hechtingsstoornis?

  Wat is de relatie tussen klinisch redeneren en het verpleegkundig proces?

  Klinisch redeneren

  Het continue cyclisch proces van redeneren omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring’ (Lambregts et al., 2012). Klinisch redeneren doe je als verpleegkundige niet alleen als je de cliënt leert kennen maar in elk contact met hem/haar.

  Wat is klinisch verpleegkundige?

  Je werkt in een ziekenhuis en als verpleegkundige klinische zorg heb je diverse en verantwoordelijke taken. Je stelt verpleegkundige diagnoses en verpleegplannen op. Daarnaast bied je persoonlijke verzorging, je observeert en monitort de gezondheid en het welbevinden van de patiënten.

  Wat moet je als verpleegkundige allemaal kunnen op basis van klinisch redeneren?

  Zes stappen van klinisch redeneren: oriëntatie op de situatie, mogelijke problemen in kaart brengen, aanvullende observaties en onderzoeken, verpleegkundig beleid vaststellen, het verloop monitoren en reflectie.

  Adblock
  detector