Wat Willen De Taliban?

In het noorden van Pakistan vormden in diezelfde tijd leden van de etnische Pashtun de eveneens fundamentalistische Taliban. De Taliban streefden naar vrede en veiligheid in de Pashtun-gebieden tussen Pakistan en Afghanistan en wilden hun strenge versie van de sharia afdwingen als ze eenmaal aan de macht waren.
Het regime van de Taliban is streng. Ze willen namelijk de sharia, de islamitische wet, invoeren. Dat betekent onder meer dat vrijetijdsbestedingen niet meer mogen, vrouwen thuis moeten blijven, en dat de geloofspolitie mensen naar de moskee dwingt te gaan wanneer het tijd is voor het gebed.

Wat verbiedt de Taliban?

In Afghanistan heeft de taliban verregaande beperkingen opgelegd aan de inhoud van televisie-uitzendingen. Zo mogen televisiestations niet langer films of series uitzenden waarin vrouwen voorkomen of waarin de islamitische sharia of de Afghaanse waarden met de voeten getreden worden.

Wat willen de Taliban oprichten?

De taliban streefden naar internationale erkenning van hun regering. Het emiraat werd echter alleen door Pakistan, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten als wettige regering erkend.

Wat mogen vrouwen niet in Afghanistan?

Zo moeten jongens en mannen hun baard laten groeien en mogen vrouwen en meisjes niet zomaar over straat. Afghaanse vrouwen mogen alleen vliegen als ze samen met een man reizen. Dat moet familie zijn, bijvoorbeeld hun man, vader of broer. Sinds de Taliban de macht hebben, zijn er meer strenge regels ingevoerd.

Van wie krijgt de Taliban wapens?

„Het is overduidelijk dat de Taliban hebben geprofiteerd van de wapens die de Verenigde Staten en de NAVO naar Afghanistan hebben gebracht.” Het opzetten, opleiden en trainen van het Afghaanse leger- en politieapparaat maakte deel uit van de Amerikaanse strategie. Alle NAVO-bondgenoten deden eraan mee.

See also:  Wat Zijn Complementaire Kleuren?

Wat mogen vrouwen niet van de taliban?

Na ruim vier maanden taliban-bewind zijn duizenden Afghaanse meisjes en vrouwen uitgesloten van middelbare scholen en universiteiten. Is sporten verboden omdat het ‘niet gepast en niet noodzakelijk’ zou zijn. Houden carrières op te bestaan omdat vrouwen ‘voor hun eigen veiligheid’ thuis moeten blijven.

Wat wilt de Taliban in Afghanistan?

Wat buiten kijf staat, is dat de Taliban Afghanistan willen regeren op basis van de sharia, de streng islamitische wet. Commandant Waheedullah Hashimi zei tegen persbureau Reuters dat Afghanistan zal worden geregeerd volgens hun versie van de sharia en dus niet volgens democratische beginselen.

Wat is verboden in Afghanistan?

Hakken zijn verboden, omdat ze geluid maken tijdens het lopen. Vrouwen mogen niet gehoord worden tijdens het wandelen. Vrouwen mogen niet alleen met de taxi gaan, alleen met een man uit het gezin. Het is verboden om om deel te nemen aan televisie-, radio- of openbare bijeenkomsten.

Wat is de sharia En wat betekent die voor de vrouwenrechten in Afghanistan?

Dat betekende onder meer het afhakken van handen bij diefstal, en de doodstraf voor moord, beroving, verkrachting en blasfemie. Echtbrekers konden rekenen op openbare steniging. Vrouwen mochten niet werken (behalve in de zorg) en alleen in boerka en met een mannelijke begeleider over straat lopen.

Hoe werden vrouwen vroeger behandeld?

In 1948 waren de meeste gehuwde vrouwen huisvrouw en werkten hard binnenshuis om te zorgen dat alles goed verliep in de vaak grote gezinnen. Ze maakten heel lange werkdagen, maar hadden formeel geen zeggenschap over het gezinsinkomen, alhoewel zij meestal wel degenen waren die dat inkomen besteedden.

See also:  Wat Zijn Onroerende Zaken?

Waar haalt Taliban geld vandaan?

Traditioneel halen de taliban een groot deel van hun inkomsten uit drughandel en uitvoer. Meer dan 80 procent van alle opium en heroïne in de wereld is afkomstig uit Afghanisten. De taliban kweken dat niet zelf, maar heffen wel taksen op de productie en handel van drugs.

Adblock
detector