Wat Zijn Executieve Functies?

Wat zijn executieve functies? Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie.
Executieve functies zijn een set neurocognitieve vaardigheden. Dit betekent dat deze vaardigheden te maken hebben met het functioneren van de hersenen. De executieve functies zorgen voor het (doel)bewust reguleren en controleren van je denken, doen en emoties.

Wat zijn de 11 executieve functies?

De executieve vaardigheden zijn: reactie-inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning/prioritering, organisatie, timemanagement, doelgericht gedrag, flexibiliteit en metacognitie.

Wat valt onder executief functioneren?

Onder executieve functies (EF) worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Ze besturen het handelen en gedrag, helpen bij het stellen van doelen en het verwerkelijken daarvan. Ze helpen ook bij het in balans houden van eisen, behoeften en plichten.

Wat zijn executieve functies ouders?

Kinderen leren in de loop van hun leven om hun gedrag aan te sturen. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de ontwikkeling van de hersenen. Het aansturen van gedrag, gedachten en emoties gebeurt door hersenprocessen die ‘executieve functies’ heten.

Wat zijn executieve functies van de hersenen?

Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Ze kunnen worden gezien als de ‘dirigent’ van de cognitieve vaardigheden. Ze helpen je bij alle soorten taken.

Kun je executieve functies versterken?

Spel als basis. Het versterken en trainen van de executieve functies kun je integreren in de dagelijkse klassensituatie. In het spelen van een rollenspel worden veel executieve functies aangesproken. Neem bijvoorbeeld het spelen van doktertje: één kind speelt de dokter, het andere kind de patiënt.

See also:  Wat Is Een Wortelkanaalbehandeling?

Wat is metacognitieve vaardigheden?

Metacognitie. Metacognitie betreft de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren.

Hoe train je executieve functies?

Executieve functies aanleren: Gedragsverandering

 • Bepaal aan welk probleem je gaat werken.
 • Formuleer samen met het kind een doel en tussendoelen.
 • Beschrijf de stappen en verwerk ze in een lijst of checklist.
 • Houd toezicht terwijl het kind de lijst afwerkt, bouw dit geleidelijk af.
 • Wat is het verschil tussen executieve functies en executieve vaardigheden?

  Executieve functies worden ook wel executieve vaardigheden of executieve vermogens genoemd. De term executieve functies wordt echter het meest gehanteerd. Executieve functies worden verschillend gedefinieerd.

  Wat is een executieve stoornis?

  Problemen met plannen en organiseren. Problemen met dingen af maken. Impulsief, ondoordacht gedrag. Weinig tot geen zelfinzicht.

  Wat is een executieve?

  Executief functioneren = Met executief functioneren (E.F.) wordt het doelgericht uitvoeren van taken bedoeld en alles wat daarvoor nodig is: planning, structuur aanbrengen, zelfmonitoring, mentale flexibiliteit en het inhiberen van ongewenste impulse

  Is geheugen een executieve functie?

  Executieve functies zijn hersenprocessen, net als taal of geheugen. Bij taal of geheugen weten we meteen wat er wordt bedoeld. De term ‘executieve functies’ lijkt ingewikkeld, maar dat komt omdat de term direct vertaald is uit het Engels. To execute betekent ‘doen’ of ‘uitvoeren’.

  Wat is het verschil tussen executieve functies en cognitieve functies?

  De term ‘executieve functies’ komt uit de neurowetenschap.

  Executieve functies worden ook wel hoogontwikkelde cognitieve functies genoemd: Vaardigheden die helpen om te beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke uitvoeren.

  Adblock
  detector