Wat Zijn Vitale Beroepen?

De betekenis van vitale beroepen = cruciale (onmisbare) beroepen. Dit zijn sectoren die we niet kunnen missen, die de economie of de samenleving draaiende houden of die van groot belang zijn voor het Nederlands volk. Maar let op, want vitale beroepen zijn niet in alle situaties hetzelfde.

Wat zijn de cruciale beroepen?

Lijst van de cruciale beroepen. Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens. Openbaar vervoer.

Wat valt onder vitale beroepen?

Overzicht cruciale beroepen

 • Politie en defensie zijn altijd vitaal.
 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Onderwijs.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Wat zijn de vitale beroepen bij Lockdown?

  Vitale processen

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit.
 • Regionale distributie.
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie.
 • Regionale distributie.
 • Olievoorziening.
 • Internet en datadiensten.
 • ICT/Telecom.
 • Internettoegang en dataverkeer.
 • Is leraar vitaal beroep?

  Personeel werkzaam in vitale processen. Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. Leraren en personeel die nodig zijn op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens. Mensen die werken in het openbaar vervoer.

  Is tandarts vitaal beroep?

  Vanuit verschillende kanten bereikten ons berichten dat kinderdagverblijven de kinderen van mondhygiënisten en andere mondzorgverleners (zoals tandarts, tandprotheticus, orthodontist, tandartsassistent, tandtechnieker) weigeren omdat zij niet tot de vitale/cruciale beroepen zouden behoren.

  Wat zijn vitale processen?

  Vitale processen zijn processen die bij uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de drinkwatervoorziening, ICT/telecom en de inzet van de politie.

  See also:  Wat Is Een Hondje?

  Is Boer een vitaal beroep?

  Boeren, tuinders, toeleveranciers en afnemers zijn door de overheid bestempeld als cruciale beroepsgroepen. Dat betekent dat zij, in tegenstelling tot mensen in niet-cruciale beroepen, hun kinderen wel mogen onderbrengen bij de kinderopvang en scholen.

  Welke beroepen vallen onder cruciaal?

  De cruciale beroepen

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Welke beroepen mogen blijven werken?

  Leraren en personeel op scholen, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens. Openbaar vervoer. Voedselketen.

  Hieronder alvast een paar uitzonderingen:

 • Artsen in brede zin, dus ook tandartsen en oogartsen.
 • Verloskundigen.
 • Dierenartsen.
 • Audiciens en opticiens.
 • Personeel van bloedbanken.
 • Is stewardess vitaal beroep?

  Er is ook een lijst van beroepen die eerder al zijn aangemerkt als vitaal, zoals de elektriciteits- en gassector, de drinkwatervoorziening, de internetsector, defensie en vlucht- en vliegtuigafhandeling. Ook personeel uit die beroepsgroepen kan gebruikmaken van de opvang.

  Wat zijn de essentiele sectoren?

  De universiteiten en hogescholen; De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

  Adblock
  detector