Wat Eten Hazelwormen?

De hazelworm (Anguis fragilis) is een pootloze hagedis uit de familie hazelwormen (Anguidae). De hazelworm heeft een bruine kleur, wordt ongeveer 45 centimeter lang en heeft een rolrond lichaam zonder poten. De hagedis is een van de meest verbreide en algemeenste reptielen van Europa en komt onder andere voor in Nederland en België.
De afgeworpen huid van een hazelworm kan onder andere worden herkend aan de parelmoerglans (zie ook herkenningskaart vervellingen reptielen). Het voedsel bestaat vooral uit regenwormen en naaktslakken. Ze zijn aan deze glibberige prooien aangepast door hun schuin naar achteren geplaatste tanden.
De hazelworm is een bodembewoner die een verborgen leven leidt tussen de bladeren en takken in de strooisellaag. Hij eet kleine ongewervelden, voornamelijk regenwormen en naaktslakken. De hazelworm is doorgaans bruin van kleur en kan een lengte van ongeveer 45 centimeter bereiken.

Is de hazelworm zeldzaam?

De hazelworm is een vrij zeldzame soort die er een verborgen levenswijze op nahoudt. Overdag verstopt de hazelworm zich meestal onder stenen, boomstronken, stukken hout, in composthopen of hoopjes afgevallen bladeren.

Waar vind je hazelworm?

Hazelwormen leven nogal verborgen. Ze zitten vaak onder gras, hout, stenen of in holletjes in de grond. Vanaf oktober tot maart zijn ze onder de grond in winterslaap. Na de winterslaap kun je ze vinden in bossen, bosranden, houtwallen en bermen, op heideterreinen en in grote tuinen en op erven.

Kan een hazelworm zwemmen?

Hazelwormen kunnen zwemmen, maar er zijn geen waarne- mingen bekend van dieren die vrijwillig het water in gingen.

Waar vind je slangen in Nederland?

De ringslang leeft in de buurt van water en komt in ons land vooral voor boven de grote rivieren; rond Amsterdam en Utrecht, op de Veluwe en in Drenthe en Friesland. Alle reptielen die in Nederland leven, dus ook de gladde slang, de adder en de ringslang, zijn beschermde diersoorten.

See also:  Wat Moet Je Eten Voor Een Voetbalwedstrijd?

Welke slangen komen voor in België?

Slangen. In België kennen we drie inheemse slangensoorten; de gevlekte ringslang, de adder en de gladde slang. Van deze drie soorten is de gevlekte ringslang de meest voorkomende.

Waar leven slangen in België?

Habitat: gladde slangen komen voor in gebieden met open terreinen, zoals heide, hoogveen en stuwwallen. Ze komen enkel voor op zandgronden.

Wat is de grootste worm?

Sommige soorten in Nederland kunnen 30 centimeter lang worden. Maar de langste soort ter wereld (in Australië) kan wel 4 meter lang worden! LEEFTIJD: In het wild kan een gewone regenworm enkele jaren oud worden. In het laboratorium kan hij zelfs de leeftijd van 9 jaar halen!

Wat voor soorten wormen zijn er?

Onderstaand enkele van de bekendere groepen van wormen, zonder verdere indeling.

 • Acanthocephala (Haakwormen)
 • Annelida (Ringwormen)
 • Chaetognatha (Pijlwormen)
 • Gnathostomulida (Tandmondwormen)
 • Nematoda (Rondwormen)
 • Nematomorpha (Snaarwormen)
 • Nemertea (Snoerwormen)
 • Onychophora (Fluweelwormen)
 • Hoe lang is de tong van een hagedis?

  De tong kan zowel lang als kort zijn. Meestal heeft de tong een inkeping aan het eind, soms is die zelfs helemaal gevorkt, zoals bij slangen. Alle hagedissen hebben schubben, al verschilt het aantal en de grootte van de schubben per hagedis. Autotomie Sommige hagedissen kunnen een deel van hun staart afwerpen.

  Welke hagedissen leven in Nederland?

  In Nederland komen van nature vier soorten hagedissen voor: de zeldzame muurhagedis (alleen in Maastricht), de geheimzinnige hazelworm (een pootloze hagedis) en de zandhagedis en levendbarende hagedis, die door heel Nederland voorkomen.

  Welke twee groepen zijn uit de reptielen ontstaan?

  Hieruit ontstonden twee groepen. De synapsiden hadden één gat bovenaan achter de oogkas, de Diapsida twee. Uit de Synapsida zijn de zoogdieren ontstaan. De meeste huidige reptielen zijn Diapsida.

  See also:  Wat Betekent Tripel Bier?

  Hoe oud wordt een muurhagedis?

  Gemiddeld wordt de muurhagedis 4 tot 6 jaar oud, met uitschieters van 10 jaar.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  Adblock
  detector