Wat Is Peer Counseling? (Correct answer)

What is peer counseling?

  • Peer counseling is aimed at teaching lay people how to be effective in helping themselves and others with emotional issues, and in regaining our innate goodness and intelligence. It is based on observation of what really works in practice, not on theories of what ought to work.

Wat is peer coaching?

De Peer2Peer methode is een vorm van peer coaching, waarin Peers systematisch met elkaar samenwerken, op basis van gelijkwaardigheid en in verschillende rollen. ‘Peers’ kunnen klasgenoten zijn, ouderejaars of collega’s. Ook docenten kunnen volgens de peer2peer methode opgeleid worden voor collegiale peer coaching.

Wat is peer support?

Peer support betekent letterlijk het opvangen en ondersteunen van een collega. Bedoelt wordt support, na een medisch incident of calamiteit. Uit Nederlands onderzoek (1) onder 5137 hulpverleners blijkt dat 80% in zijn of haar gehele carrière geconfronteerd wordt met een patiënt – veiligheid incident.

Wat is een Peer mentor?

Peer mentoren: hulp op het gebied van socialisering en individuatie met als doel om het sociaal functioneren en het welzijn van de medeleerling te verbeteren en hem te ondersteunen bij het ontwikkelen van de juiste studiemotivatie en studiehouding.

Wat is peer to peer onderwijs?

De Peer2Peer methode zorgt voor onderwijs waar leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. Op een Peer2Peer school worden de uitgangspunten van de methodiek onderschreven door docenten, ouders, leerlingen en studenten.

Waar staat Peer voor?

Engels woord voor ‘gelijke’.

Wat wordt bedoeld met peers?

sappige vrucht van de perenboom. Zowel in toepassing op de rauwe vrucht als op de vrucht in bereide toestand. 2) iets peervormigs. iets peervormigs, bijvoorbeeld een voorwerp in de vorm van een peer, of een op een peer lijkende vrucht van een plant die geen perenboom is.

Adblock
detector