Hoe Bereken Je Wortel Van Een Getal? (Solution)

Bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kan vermenigvuldigen om dat antwoord te krijgen. Je schrijft een wortel met het teken √. Een som schrijf je op als: √25=5. Je spreekt dit uit als ‘wortel 25′ of als ‘vierkantswortel 25′.

Hoe bereken je de wortel zonder rekenmachine?

Als je geen rekenmachine hebt, kun je de wortel van 22 wel ongeveer uitrekenen: 22 ligt ergens tussen 16 en 25 in. ligt daarom ergens tussen 4 en 5 in. Er zijn maar weinig getallen waarvan de wortel een mooi rond getal is:

 1. = 1.
 2. = 2.
 3. = 3.
 4. = 4.
 5. = 5.
 6. = 6.
 7. = 7.
 8. = 8.

Hoe bereken je een breuk in een wortel?

Om wortels van breuken uit te rekenen kun je het beste de helen wegwerken. Je neemt dan de wortel van de teller en de wortel van de noemer. Het quotient is dan het antwoord.

Hoe reken je een Wortelformule uit?

Bij het herleiden van een dergelijke formule ga je als volgt te werk:

 1. Splits de wortel op in tweeën door gebruik te maken van de vermenigvuldigregel √ax=√a·√x..
 2. Herleid de wortel zonder het x-teken erin. Zo nodig kun je hiervoor je rekenmachine gebruiken en afronden op twee getallen.
 3. Herleid de som tot de vorm van a√x.

Hoe bereken je vierkantswortel uit?

Voor het bepalen van de vierkantswortel van een geheel getal, kun je het gehele getal delen tot je een antwoord krijgt dat hetzelfde is als het getal waar je het gehele getal door deelt. Bijvoorbeeld: 16 gedeeld door 4 is 4, en 4 gedeeld door 2 is 2, enz.

See also:  Wanneer Is Zuurkool Bedorven?

Hoe trek ik een vierkantswortel?

Berekening in stappen:

 1. verdeel 1234 van achteren in tweetallen cijfers, dus 12 | 34.
 2. zoek het getal waarvan het kwadraat zo dicht mogelijk het eerste tweetal benadert:
 3. dit getal is het eerste cijfer van de wortel.
 4. trek 32 = 9 af van 12, de rest is 3.
 5. haal het volgende tweetal 34 erbij, dat geeft 334.

Hoe haal je een wortel weg?

Je bent opzoek naar het product waarbij je één van beide wortels als een heel getal kunt schrijven, zoals √4=2,√9=3,√25=5, enz. Wortel uit de noemer van een breuk wegwerken: Bij het wegwerken van de wortel uit de noemer vermenigvuldig je zowel de noemer als de teller met de wortel.

Hoe herken je een Wortelverband?

Bij een wortelformule mag het getal waarvan je de wortel moet uitrekenen nooit negatief zijn. Het getal dat je invult en waarmee de wortel precies op nul uitkomt, noemen we de beginwaarde. De volgende formule is een wortelverband: y = 2 + √(x-5). De beginwaarde is 5, want 5-5=0.

Wat is de Vierkants wortel van 9?

Het nemen van een vierkantswortel van een getal is dan ook het tegenovergestelde van het kwadraat nemen van een getal. Zo is 3 in het kwadraat bijvoorbeeld 9 (32 = 9 ), dus de vierkantswortel van 9 is 3. In symbolen is dit √ 9 = 3.

Hoeveel is de wortel uit 3?

Wortel 3 is het positieve reële getal dat vermenigvuldigd met zichzelf het getal 3 oplevert. Het heeft een waarde van ongeveer 1,73205 en wordt wel de hoofdwaarde van wortel 3 genoemd, om verwarring te voorkomen met het negatieve getal (ongeveer -1,73205) dat gekwadrateerd ook 3 geeft.

Adblock
detector