Een Iemand Heeft Een Vis. De Vraag Is Wie? (Correct answer)

De vijf personen drinken ieder iets verschillend, roken allemaal een ander type sigaar en hebben ieder een verschillend huisdier. Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie? De Zweed heeft honden als huisdier.

Wie is de eigenaar van de vis?

Eigenlijk weten we niet zeker of de Duitser een vis als huisdier heeft. In de aanwijzingen uit de opgave wordt immers geen vis vermeld. We weten dus eigenlijk alleen wie zeker géén vis heeft (de Noor, de Deen, de Brit en de Zweed). Het is dus perfect mogelijk dat de Duitser een ander huisdier heeft.

Van wie is de goudvis?

‘ Dat Einstein van kindsbeen af een genie was, bewees hij door als jonge knaap intrigerende raadsels te maken die niet zozeer een meesterbrein vergden, maar wel een hele hoop geduld.

Van wie is de zebra?

Het antwoord: de Duitser. De Noor woont in het meest linkse huis (dat we huis 1 zullen noemen) en naast het blauwe huis, dus het blauwe huis is huis 2.

Waar woont de vis?

Ingedeeld naar milieu onderscheiden we: zoetwatervissen: komen voor in plassen, beken, rivieren en andere stromen; brakwatervissen: komen voor in mangroves en overgangsgebieden tussen zee en rivieren; zoutwatervissen: komen voor in zeeën en saline milieus.

Waar komt de goudvis oorspronkelijk vandaan?

Ze worden ruim duizend jaar geleden in China gedomesticeerd en komen eind zestiende-eeuw in Japan terecht. Dan belanden ze via Macao in Europa en andere regio’s, als huisdieren of levende ornamenten voor aquaria en fonteinen. De eerste tekening van een goudvis in Engeland is die van botanicus James Petiver in 1711.

See also:  Welke Vis Kun Je Eten? (Correct answer)

Hoe ziet de goudvis er uit?

Ze gebruikten alle kleuren van de regenboog. Op die manier zagen onderzoekers dat goudvissen vooral alert reageren op blauwgroen licht, en veel minder op rood licht. Het goudvisoog is dus gevoeliger voor blauwgroen licht dan voor licht met rood-oranje tinten.

Wat voor vis in de vijver?

Vissen in de vijver: welke soorten?

  • Goudwinde (Leuciscus idus melanotus)
  • Goudvis (Carassius auratus auratus)
  • Komeetstaart (Sarasa)
  • Goudelrits of Mona Lisa (Pimephales promelas)
  • Steur (Acipenser sturio)
  • Zonnebaars (Lepomis gibbosus)
  • Sluierstaarten (Carassius)
  • Vissen uit de natuur.

Waarom vissen niet in bomen klimmen?

“Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen”.

Adblock
detector