Hoe Heet De Zee Waar De Kooplieden De Nederlandse Producten Verkochten?

Om de tekorten aan te vullen, kochten Hollandse kooplieden niet alleen graan in naburige landen, maar steeds vaker ook aan de Oostzee. Rond 1500 voeren daarom jaarlijks honderden Nederlandse schepen naar Danzig en andere Oostzeehavens.

Waar handelde de moedernegotie in?

De Hollanders exporteerden aanvankelijk vooral laken (wol) – dat via Vlaanderen en Schotland in Zeeland en Holland terechtkwam – naar het Oostzeegebied. Maar later ook Nederlandse zuivelproducten, evenals specerijen en bijzondere producten die via de VOC uit Oost-Indië kwamen.

Welke twee producten werden vooral tijdens Gouden Eeuw verhandeld?

Nederland was al voor 1600 een echt handelsland. In heel Europa werden graan, stoffen, hout, kaas, wijn en olie verhandeld. Kooplieden verdienden er veel geld mee. Maar ze konden nog meer verdienen als zij in het Verre Oosten specerijen gingen halen.

Waar hield de VOC zich mee bezig?

De VOC hield zich bezig met de handel in Aziatische producten. De belangrijkste producten waren specerijen: Indiase textiel, Chinese thee, Javaanse koffie en suiker. Andere belangrijke producten waren: goud, zijde, opium, tin, koper en edelmetaal.

Hoe kwam de VOC aan bemanning?

Je vraagt je natuurlijk af, hoe kwam het VOC dan aan zijn bemanning? Ze voerden gewoon veel mannen in cafés dronken, zodat ze zonder enige twijfel of moeite het contract ondertekenen. Zo moesten ze wel mee. De meeste bemanning was Nederlands, sommige hadden ze meegenomen op de heen weg als ze ergens stopten.

Welke gebieden speelden een hoofdrol in de graanhandel van de moedernegotie?

De moedernegotie, de ‘moeder aller handel’, was van groot belang voor het ontstaan van de Gouden Eeuw in de Republiek. De succesvolle graanhandel in het Oostzeegebied leverde meer winst op dan overzeese handel van de latere Verenigde Oost-Indische Compagnie.

See also:  Hoe Kan Ik Mijn Product Beschermen?

Wat was het belangrijkste handelsproduct voor de VOC?

Andere handelsproducten

Rijst was vooral afkomstig vanaf de Molukken. Opium afkomstig van de Bengalen. Koffie kwam voornamelijk uit Jemen. Suikerriet (suiker) kwam vooral van de Bengalen, Formosa en Batavia.

Wat handelde Nederland in de Gouden Eeuw?

Zoals graan uit de landen rond de Oostzee, wol uit Engeland. Hout uit Noorwegen, wijn uit Frankrijk en huiden uit Rusland. De Nederlandse schepen voeren door heel Europa. Maar ze gingen nog verder, naar de Indonesische eilanden voor: specerijen, koffie, thee, cacao, suiker.

Wat werd er gehandeld in de Gouden Eeuw?

In de Gouden Eeuw dreef Nederland (ook wel De Republiek genoemd) met vele landen handel.

Zo kregen we hier producten als:

 • Koffie.
 • Thee.
 • Tabak.
 • Cacao.
 • Peper.
 • Nootmuskaat.
 • Foelie.
 • Haring.
 • Wat heeft de VOC te maken met de Gouden Eeuw?

  In 1602 werd in de Republiek de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Twee eeuwen lang zou deze compagnie het monopolie hebben op de overzeese handel tussen de Republiek en Azië en binnen Azië. De succesvolle handel droeg bij aan de Gouden Eeuw.

  Wat maakte de VOC zo bijzonder?

  De VOC mocht forten bouwen, overeenkomsten sluiten met de vorsten en oorlog voeren. Dit mochten zij in het hele gebied vanaf Kaap de Goede Hoop tot aan de straat van Magellaan. Dit was erg bijzonder aangezien de VOC een bedrijf was, en dus heel veel macht kon uitoefenen.

  Wat nam de VOC mee?

  De belangrijkste specerijen waren voor de VOC: peper, kaneel, kruidnagel, foelie en nootmuskaat. Deze exotische kruiden leverde in Europa veel geld op. Nootmuskaat, kaneel, kruidnagel en peper. Toen Europeanen de specerijen uit Azië net hadden ontdekt, werden de specerijen veel gebruikt als medicijn.

  See also:  Wat Te Doen Met Havermout?

  Wat is het doel van de VOC?

  Het doel van de voc was de handel. Ze probeerden handel te voeren met verschillende landen. Amsterdam en Antwerpen waren de 2 belangrijkste handelssteden in de zestiende eeuw van de Benelux. Amsterdam Handelde toen in hout, graan, vis en zout.

  Hoe is het VOC ontstaan?

  In 1602 vormden zes compagnieën uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die handel wilden drijven in het gebied rond de Indische Oceaan, de VOC. Op 20 maart 1602 verleenden de Staten-Generaal een octrooi aan de VOC op voorwaarde dat de Spanjaarden en Portugezen zoveel mogelijk benadeeld zouden worden.

  Wie is de oprichter van de VOC?

  De VOC werd op 20 maart in 1602 opgericht: Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC is opgericht door raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt en stadhouder Prins Maurits.

  Hoeveel bemanning op een VOC schip?

  In de achttiende eeuw bedroeg het aantal opvarenden van een schip tussen de 180 en 230. Ongeveer een derde van deze opvarenden waren mensen die als passagier meegingen. Kooplieden, ambachtslieden, ambtenaren en soldaten. De grootste groep aan boord werd gevormd door de bemanning.

  Adblock
  detector