Wie Heeft De Vis? (Solved)

Eigenlijk weten we niet zeker of de Duitser een vis als huisdier heeft. In de aanwijzingen uit de opgave wordt immers geen vis vermeld. We weten dus eigenlijk alleen wie zeker géén vis heeft (de Noor, de Deen, de Brit en de Zweed). Het is dus perfect mogelijk dat de Duitser een ander huisdier heeft.

Wie heeft een goudvis thuis?

Einsteins huizenraadsel: ‘ Wie heeft er een goudvis? ‘ Dat Einstein van kindsbeen af een genie was, bewees hij door als jonge knaap intrigerende raadsels te maken die niet zozeer een meesterbrein vergden, maar wel een hele hoop geduld.

Waar woont de vis?

Ingedeeld naar milieu onderscheiden we: zoetwatervissen: komen voor in plassen, beken, rivieren en andere stromen; brakwatervissen: komen voor in mangroves en overgangsgebieden tussen zee en rivieren; zoutwatervissen: komen voor in zeeën en saline milieus.

Wie drinkt water en Wie bezit de zebra?

In de veronderstelling dat één persoon water drinkt en één de eigenaar van de zebra is, dan is het niet alleen mogelijk om de twee vragen te beantwoorden, maar ook om de complete oplossing te achterhalen van wie waar woont, in welk kleur huis, welk huisdier heeft, welke drank drinkt, en welk merk sigaretten rookt.

Wie heeft de zebra?

Het antwoord: de Duitser.

Kun je een goudvis alleen houden?

Een vissenkom biedt maar een thuis voor 1 goudvis. Helaas zijn goudvissen wel groepsdieren. In de natuur zwemmen ze ook het liefste in een grote school. Het is zielig om een goudvis alleen te houden.

Heeft een goudvis planten nodig?

Zorg ook dat je voldoende waterplanten in je aquarium hebt. De meest populaire waterplant voor goudvissen is Waterpest (Elodea Densa). Dit is één de makkelijkste waterplanten die in rap tempo groeit. Bovendien zorgt deze plant voor genoeg zuurstof in je water.

See also:  Welke Vis Voor De Bbq?

Wie is de eigenaar van de vis?

In de aanwijzingen uit de opgave wordt immers geen vis vermeld. We weten dus eigenlijk alleen wie zeker géén vis heeft (de Noor, de Deen, de Brit en de Zweed). Het is dus perfect mogelijk dat de Duitser een ander huisdier heeft. We nemen gewoon aan dat het een vis is, omdat die in de vraag wordt genoemd.

Hoe Logigram oplossen?

Een logigram oplossen veronderstelt enerzijds het goed analyseren van de aanwijzingen die in zinnen worden gegeven en anderzijds het logisch denken om tot de plussen en minnen te komen. Vaak wordt er ook enig wiskundig redeneren verwacht om de problemen volledig te kunnen oplossen.

Kan je een zebra kopen?

Een zebra als huisdier, dat kan niet zou je zeggen. Maar regelgeving die het houden van huis- of hobbydieren afbakent is er amper, behalve als dieren bijvoorbeeld bedreigd zijn. Daardoor is zelfs het hebben van een bruine beer of een grijze reuzenkangoeroe in Nederland niet verboden.

Adblock
detector