Het Product Dat Of Wat?

Het woord ‘dat’ wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen ‘wat’.

Is het Sommige Of sommigen?

Als sommige naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we sommigen. Sommige is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en sommige ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Wat is taalkundig juist?

Juist wordt in het hele taalgebied gebruikt om een tegenstelling uit te drukken met iets wat eerder is gezegd. De betekenis kan omschreven worden als ‘anders dan men zou denken’, ‘integendeel’. In deze context kan in België ook net gebruikt worden.

Wat of dat of die?

Als het verwijst naar een concreet woord, gebruik je die of dat. Zie de voorbeelden op deze pagina. Als het verwijst naar iets onbepaalds (bijvoorbeeld ‘iets’ of ‘alles’), gebruik je wat of dat. Een zelfstandig naamwoord kan mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn.

Is het alles wat of alles dat?

Zowel alles wat als alles dat is correct. Veel taalgebruikers hebben in combinatie met alles en al een voorkeur voor wat. Dat is alles wat / dat ik voor jou kan doen.

Is sommige enkelvoud of meervoud?

De algemene regel is dat woorden als andere, enkele, enige, meeste, sommige, vele, verscheidene en weinige, evenals overtreffende trappen als beste en grootste, in het meervoud een -n krijgen als ze zelfstandig gebruikt worden én naar personen verwijzen. (1) Ik heb slechte herinneringen aan mijn examenklas.

See also:  Chocolade Hoe Wordt Het Gemaakt? (Solved)

Wat is het verschil tussen mits en tenzij?

Mits en tenzij zijn allebei voegwoorden, maar ze hebben een tegengestelde betekenis. Mits betekent ‘als, op voorwaarde dat’; tenzij betekent ‘maar niet als, behalve als’. Mits wordt soms gebruikt in de betekenis ‘tenzij, behalve als’, maar dat gebruik is niet correct.

Wat betekent vanaf woensdag?

Vanaf betekent ‘te beginnen met/bij’ of ‘met ingang van’. De reeks die wordt ingeleid met vanaf begint met het woord er direct na – in dit geval dus de vierde voorstelling. Andere voorbeelden van het gebruik van vanaf: Vanaf 25 september gelden de nieuwe maatregelen.

Wat is in taalkundig?

taalkundig bijv. naamw. Uitspraak: met taalkunde te maken hebbend taalkunde Voorbeeld: `taalkundige termen`Synoniem: linguïstisch taalkundige ontleding (het bepalen van de woordsoorten van de woorden in een zin) Synoniem: woord

Hoe noteer je tijd?

De notatie 12.00 uur heeft de voorkeur. Tussen de uren en de minuten staat een punt en daarna komt het woord uur voluit: 8.15 uur, 12.30 uur, 22.00 uur. Ook bij hele uren is het duidelijker om de minuten (00) erbij te zetten, omdat zo sneller zichtbaar is dat het om een tijdstip gaat: 17.00 uur.

Hoe gebruik je die of dat?

Verwijs je naar een de-woord of een meervoud, dan is deze of die juist. Verwijs je naar een het-woord of naar iets onbepaalds, dan is dit of dat juist.

Hoe gebruik je dit en dat?

De aanwijzende voornaamwoorden dit en dat verwijzen naar enkelvoudige het-woorden (dit boek, dat boek). Als ze contrasterend worden gebruikt, wijst dit een persoon of zaak aan die dichtbij is, terwijl dat een persoon of zaak aanwijst die verderaf is. Dit kastje verven we wit, dat bankje verven we blauw.

See also:  Welke Honing Bij Keelpijn? (TOP 5 Tips)

Is een persoon die of dat?

Het betrekkelijk voornaamwoord die verwijst naar de-woorden; dat naar het-woorden, ongeacht het biologisch geslacht. Naar het-woorden die personen aanduiden (meisje, mannetje, vrouwtje, ventje, neefje, nichtje, familielid, Tweede Kamerlid enzovoort), wordt met dat verwezen.

Wat of dat je hebt?

Let op: alles wat is beter. Het mooiste wat je gezien hebt. Het mooiste dat je gezien hebt. Het laatste wat ik me herinner.

Welke is of wat is?

Welk en welke worden gewoonlijk met een zelfstandig naamwoord gecombineerd: na welk volgt een het-woord; na welke een de-woord of een meervoudig woord. Op wat volgt geen zelfstandig naamwoord.

Wat je hebt of dat je hebt?

Volgens de (schrijf)taalnorm moet je je namelijk houden aan de regel dat je naar het onzijdige zelfstandig naamwoord boek (een het-woord) verwijst met het betrekkelijk voornaamwoord dat. Meer voorbeelden: Een meisje dat zoiets durft te ondernemen, is echt bijzonder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector