Wat Is Product Matching?

Product matching is the process of matching identical products from various sources through deep learning technologies. In a competitive landscape, where the customer’s spending habit has altered considerably, retailers are forced to develop a deeper understanding of their products, prices, attributes and more.
Wat is product matching? Bij product matching worden uitgaven aan de goederen toegerekend. Dat wil zeggen dat pas bij de verkoop alle kosten uit de voorraad naar de resultatenrekening worden geboekt. Een bekend voorbeeld hiervan is de boekhoudkundige verwerking van voorraden.

How does product matching work?

The Product Match system first has to design a standardized taxonomy, irrespective of how a particular store classifies its products. There are standard classification models like Google Taxonomy, GS1, and Amazon. However, a product match solution might devise its own taxonomy.

How can machine learning solve the problem of product matching?

In machine learning solutions for product matching first, the solution provider has to build a database of billions of products. This is done by collecting information through web crawls and feeds. The system then has to come up with a universal taxonomy.

How to get the best product match result?

For the best product match result, there has to be at least 99% of positive results. Otherwise, it is a mismatch, even if it is a variation within what is essentially the same product (iPhone 8 5.5” and iPhone 8 4.7”) This is a complicated process, and different product match solutions may employ different techniques and training methods.

Wat wordt bedoeld met het Matchingprincipe?

Het matchingprincipe zorgt ervoor dat kosten en opbrengsten gerelateerd aan dezelfde transactie of gebeurtenis in dezelfde periode verwerkt worden in de winst- en verliesrekening. De kosten worden verwerkt op het moment dat de baten (het geld is verdiend) zijn gerealiseerd.

See also:  Hoe Belangrijk Is Boter? (TOP 5 Tips)

Wat houdt het Matchingbeginsel in?

Het matchingbeginsel betekent dat je opbrengsten en kosten in dezelfde periode boekt. Dit is van belang om grote verschillen in verschillende periodes terug te dringen.

Wat is voorzichtigheidsprincipe?

Het voorzichtigheidsbeginsel is een van de accounting principes. Het voorzichtigheidsbeginsel houdt in dat men bij de accounting winsten pas worden geboekt als men voldoende zeker weet dat deze ook daadwerkelijk zullen worden behaald en dat verliezen worden meegerekend zodra de kans hierop wordt geconstateerd.

Adblock
detector